Kansspelwet status

Er komt een nieuwe Kansspelwet die de bestaande Nederlandse casinomarkt zal uitbreiden met online casino’s. Zodra de wet in werking treedt kunnen er online casinovergunningen worden verstrekt.

Nieuwe wet is aangenomen

In een eerder traject is het voorstel door de Tweede- en Eerste Kamer behandeld.

De kansspelwet status is sinds 19 februari 2019 aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad. Vanaf het aannemen van de wet moeten er nog 6 stappen worden gezet voordat de online casinomarkt in Nederland opent. In deze stappen worden de wet en vergunningsvoorwaarden uitgewerkt.

Uitwerking van de wet en vergunningsvoorwaarden

Op dit moment wordt de wet verder uitgewerkt. De prognose is dat vanaf juli 2020 kan worden gestart met het indienen van vergunningsaanvragen. Hieronder is weergegeven wat de huidige kansspelwet status is, de status is snel herkenbaar aan de kleuren van de agenda-onderwerpen:

In 6 stappen naar de opening van de online casinomarkt

 • 19 feb 2019 - juni 2019

  STAP 1 - Uitwerken algemene maatregel van bestuur

  Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt de algemene maatregel van bestuur op (AMVB)

 • juni 2019 - heden

  STAP 2 - UItwerken ministeriële regeling

  Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt de ministeriële regeling op (MR)

 • Q4-2019 - Q1-2020 (prognose)

  STAP 3 - Opstellen vergunningsvoorwaarden

  De KsA vertaalt de wet naar concrete vergunningsvoorwaarden. Uitgangspunten zijn de stukken zoals ze door de Tweede en Eerste Kamer zijn overeengekomen en de uitgewerkte AmVB en Ministeriële regeling (MR). 

 • Q1-2020 - Q2-2020

  STAP 4 - Consultatie aanvraagformulier vergunningen

  De KsA presenteert het formulier voor vergunning aanvragen aan de betrokken partijen. Er kan worden gereageerd en er kunnen wijzigingen worden voorgesteld. 

  Resultaat van deze stap: Het definitieve formulier vergunningsaanvragen

 • jul 2020 gereed (prognose)

  STAP 5 - Start vergunnning aanvragen

  De wet zal in werking treden en de bedrijven kunnen starten met het aanvragen van een vergunning

 • jan 2021 (prognose)

  STAP 6 - Opening markt na afgifte vergunningen

  Opening van de online casinomarkt zodra door de KsA de vergunningen zijn uitgereikt

 • De agenda-onderwerpen met een zwart icoon zijn nog niet aan bod gekomen.

 • De agenda-onderwerpen met een blauw icoon: hier wordt nu aan gewerkt!

 • De agenda-onderwerpen met een oranje icoon zijn afgerond.

Van ingediend voorstel tot aangenomen wet

De wet is uiteindelijk aangenomen op 19 februari 2019, maar liefst 5  jaar nadat de wet is ingediend heeft de Eerste Kamer het voorstel aangenomen.  Het wetsvoorstel voor de nieuwe Kansspelwet is al in 2014 voorgelegd. Het heeft maar liefst 5 jaar geduurd voordat het ingediende voorstel heeft geleid tot de wet zoals deze nu in 6 stappen wordt uitgewerkt.

De mijlpalen voorafgaand aan het aannemen van de wet staan hieronder.

Mijlpalen vanaf het ingediende voorstel tot het aannemen van de Kansspelwet KoA

Geen modernisering van de casinomarkt

Bij de wijziging van de wet op de kansspelen veranderen er een aantal zaken die te maken hebben met online gokken. Er waren twee belangrijke wetten, wijziging van de wet op de kansspelen (KoA) en de wet modernisering speelcasinoregime.

Modernisering speelcasinoregime

Samen met de wijziging van de wet op de kansspelen werd ook de wet modernisering speelcasinoregime behandeld in de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel ‘modernisering speelcasinoregime’ moest ervoor gaan zorgen dat het Holland Casino werd geprivatiseerd. Ook werd het monopolie de nek omgedraaid; meerdere aanbieders zouden, naast het Holland Casino, een casino mogen gaan exploiteren in Nederland. Dit bleek toch een stap te ver en het wetsvoorstel is ingetrokken. Een bijzondere gebeurtenis rondom de ontwikkeling van de casinomarkt!

Bijzondere mijlpaal rondom de nieuwe kansspelwet

 • 17 mei 2019

  Wetsvoorstel ‘Modernisering speelcasinoregime’ ingetrokken!

  Het wetsvoorstel ‘Modernisering speelcasinoregime’ maakt onderdeel uit van de nieuwe kansspelwet. Nu even niet!

  31 januari 2017 is het voorstel aangenomen door de Tweede Kamer. 28 mei 2019 zou de Eerste Kamer stemmen voor het voorstel, maar er was te weinig steun. 17 mei 2019 is het voorstel ingetrokken.

Nieuwe KoA en oude WOK 

De Nieuwe kansspelwet is de wet KoA. Met de komst van de wet Kansspelen op Afstand veranderen er een aantal zaken die vooral te maken hebben met het legaliseren van online gokken in Nederland. De nieuwe wet heet KoA, dit is de afkorting voor Kansspelen op Afstand. De oude wet heet Wok, dit staat voor Wet op Kansspelen. De wet KoA gaat de Wok vervangen!

KoA is een wijziging van de wet op de kansspelen

Officieel wordt er met betrekking tot de KoA ook wel gesproken over wijziging van de wet op de kansspelen. De wijziging is in de Kamer bekend onder nummer 33996. (De ingetrokken wet Modernisering speelcasinoregime was overigens bekend onder nummer 34471).

Met de komst van de KoA wijzigt naast de legalisering van online gokken in Nederland ook de wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten verband houdende met het organiseren van kansspelen op afstand (KoA).